Contact | Sitemap | |
htm
Eerstelijns GZ-psycholoog (NIP en BIG) - lid van verenigingen: NIP, LVVP, Psyzorggroep Overgelder, VEN
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.


> WERKWIJZEU kunt zichzelf telefonisch aanmelden. Dat kan uw eigen initiatief zijn of op verwijzing van uw huisarts of anderen. Het eerste gesprek dient vervolgens als wederzijdse kennismaking en om een beeld te krijgen van uw problematiek. Dan wordt duidelijk of de therapie binnen de praktijk plaats kan vinden. Dat is meestal het geval. Een enkele keer zult u verwezen worden naar een andere therapie. 
 
Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de frequentie en de kosten. U wordt een beeld geschetst wat u van de therapie en de therapeut kunt verwachten en van hetgeen er van u verwacht wordt. 

De duur van de therapie wisselt naar gelang de ernst van de problematiek. Vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. De gesprekken duren drie kwartier. 
 
In het verloop van de therapie wordt de voortgang besproken en geëvalueerd.

U kunt door het klikken op onderstaande button, inloggen op ons E-Health portaal.

 

Frans Nieuwenhuizen is in 1983 afgestudeerd in de klinische psychologie. Hij heeft zich sindsdien bijgeschoold op het gebied van: relatietherapie, hulpverlening aan ouderen, diverse vormen van psychotherapie, hulpverlening aan mensen van niet-westerse afkomst en EMDR. 

Sinds 1988 voert hij een zelfstandige praktijk. Daarnaast heeft hij 10 jaar gewerkt op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en als universitair docent. 
 
Frans Nieuwenhuizen (1956) is:
Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog (BIG)
Registratienummer BIG: 590 520 213 25
 
lid van verenigingen:
NIP, Psyzorggroep Overgelder, VENContact


Bezoekadres:
Praktijk de Meiboom
Pastoor v.d.Loolaan 4
6823 BC Arnhem

Telefoon - Email


(06) 30 136 930
Algemeen emailadres:
pr.demeiboom@planet.nl