Contact | Sitemap | |
htm
Eerstelijns GZ-psycholoog (NIP en BIG) - lid van verenigingen: NIP, LVVP, Psyzorggroep Overgelder, VEN
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.


> PRAKTISCHE INFORMATIEVOORWAARDEN VOOR BEHANDELING EN VERGOEDING IN 2023
In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Daarin wordt niet meer in trajecten, maar in sessies afgerekend. Dit zou meer transparantie moeten bieden voor zowel cliënt als behandelaar. Er is een patiëntenfolder. Die kunt u hier inzien.
 
TARIEVENLIJST:
Alle in mijn praktijk geldende tarieven voor 2023 hebben we in dit document voor u op een rij gezet.
 
BEROEPSCODE EN KLACHTENREGELING:
Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor meer informatie hierover verwijzen ik u naar www.psynip.nl. In deze beroepscode is ook de klachtenregeling besloten. Voor geschillen verwijzen ik u ook naar de website van het NIP of naar de website van de Geschillencommissie Zorginstellingen. De praktijk is sinds januari 2018 aangemeld bij P3NL. Een overkoepelende organisatie die geschillen en klachten behandelt. (www.p3nl.nl)
 
KWALITEITSSTATUUT
Vanaf 2017 zijn alle instellingen en praktijken verplicht een kwaliteitsstatuut  te hebben, waarin de werkprocessen beschreven staan. Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.
 
PRIVACYSTATEMENT
In mei 2018 is de wet AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Iedereen die werkt met persoonlijkegevens dient een privacyverklaring te hebben, om te laten zien hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Mijn privacystatement vindt u hier.
 
INFORMATIE EN AFSPRAKEN:
Het telefonisch spreekuur is vervallen. Als ik niet opneem, kunt u een boodschap inspreken, dan bel ik zo spoedig mogelijk terug.
Bel 06-301 369 30 of e-mail naar: pr.demeiboom@planet.nl
 
OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK:
Afspraken zijn mogelijk op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 18:00 uur. Op woensdag van 12.00-21.00 uur De tijden kunnen enigszins variëren.
 
VOOR VERWIJZERS
In de verwijsbrief moet uw AGB-code vermeld worden, naast de NAW gegevens ook het BSN van de patiënt en het vermoeden van een DSM diagnose.
Neemt u voor vragen gerust contact met mij op. 
 
 
 
 

 

Nederlands Instituut van Psychologen
 

Vereniging EMDR Nederland

www.emdr.nl
 

Coöperatie van en voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten, werkzaam in de GBGGZ in de regio rondom Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zupthen.
 

 

Collega Psychologen:

 
Contact


Bezoekadres:
Praktijk de Meiboom
Pastoor v.d.Loolaan 4
6823 BC Arnhem

Telefoon - Email


(06) 30 136 930
Algemeen emailadres:
pr.demeiboom@planet.nl