Contact | Sitemap | |
htm
Eerstelijns GZ-psycholoog (NIP en BIG) - lid van verenigingen: NIP, LVVP, Psyzorggroep Overgelder, VEN
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.

Disclaimer


Homepage > DisclaimerDisclaimer van Praktijk de Meiboom 
 
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door Praktijk de Meiboom met zorg samengesteld, toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. De Praktijk de Meiboom verstrekt via deze internetsite alleen informatie over diensten die door de Praktijk de Meiboom worden aangeboden.
 
Aansprakelijkheid juistheid en volledigheid informatie
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Praktijk de Meiboom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het continu functioneren en de actualiteit van de internetsite en de informatie die er getoond wordt, ook niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 
Externe links op de site
Links naar sites die niet door Praktijk de Meiboom worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Praktijk de Meiboom uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar gelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Praktijk de Meiboom worden onderhouden wordt afgewezen. 
 
Intellectueel eigendom
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Praktijk de Meiboom. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Praktijk de Meiboom.
 
Praktijk de Meiboom heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met ons pr.demeiboom@planet.nl

Contact


Bezoekadres:
Praktijk de Meiboom
Pastoor v.d.Loolaan 4
6823 BC Arnhem

Telefoon - Email


(06) 30 136 930
Algemeen emailadres:
pr.demeiboom@planet.nl